Waterpik® Waterflosser: veiligen effectief tot 100 psi

Evaluatie van de veiligheid van waterflossers bij hogedrukinstellingen

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. Evaluation of the safety of a water flosser on gingival and epithelial tissue at different pressure settings. Compend Contin Ed Dent 2018; 39(Suppl. 2):8-13.

Download samenvatting PDF


Doel

Het beoordelen van de veiligheid van de Waterflosser bij gebruik met hoge druk op gingivaal en epitheelweefsel.

Methodologie

Honderdvijf (105) proefpersonen werden willekeurig ingedeeld in een van de drie parallelle groepen in dit klinisch onderzoek van 6 weken: Waterflosser + handtandenborstel (WF), flosdraad + handtandenborstel (SF), poetsen met alleen handtandenborstel (MT). Gegevens over klinisch aanhechtingsniveau (CAL), gemeten pocketdiepte (PPD) en zachte orale weefsels (OST) werden verzameld van 6 aangewezen elementen bij aanvang, na 2 weken, na 4 weken en na 6 weken. CAL en PPD gegevens werden geregistreerd van 6 vlakken per element. De proefpersonen kregen instructie tweemaal per dag te poetsen met de verstrekte tandenborstel en tandpasta. De WF groep en de SF groep kregen schriftelijke en mondelinge instructies. De WF groep veranderde de drukinstelling volgens de instructies: 2 weken #4 – 8, 2 weken #9, en 2 weken #10.

Resultaten

Er werden geen negatieve effecten waargenomen. De Waterpik® Waterflosser bleek stabiel in klinisch aanhechtingsniveau en gemeten pocketdiepte. De resultaten staken gunstig af bij het gebruik van flosdraad en bij alleen poetsen met een handtandenborstel. Ze waren vergelijkbaar met die van de SF en MT groepen en op sommige oppervlakken zelfs beter. Er waren geen negatieve effecten voor de zachte weefsels.

Conclusie

Deze studie weerlegt dat de Waterpik® Waterflosser, ongeacht de uitgeoefende druk, kan worden geassocieerd met negatieve effecten op gingivaal weefsel of op de epitheliale aanhechting (gemeten als CAL en PPD). Sterker nog, in de Waterflossergroep werden verbeteringen waargenomen in klinisch aanhechtingsniveau en gemeten pocketdiepte.