Privacy verklaring

Privacyverklaring voor klanten in de EU van Church en Dwight

Waterpik, die ook opereert onder de namen ‘Waterpik en Waterpik International, Inc’ een dochteronderneming van Church & Dwight Co, Inc, heeft deze privacyverklaring opgesteld, die aangeeft welke soorten persoonsgegevens die wij over u online (via deze website of app) en offline verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken, met wie wij deze delen, hoe lang wij ze bewaren en de keuzes en rechten waarover u beschikt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Voor de toepassing van de geldende wetgeving op het gebied van databescherming, is Church & Dwight in deze Privacyverklaring voor klanten de datacontroller

Informatie die wij over u verzamelen

Bij het gebruik van deze website, kunnen we met behulp van cookies automatisch gegevens over u verzamelen. Raadpleeg onze cookiebanner of cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies, voor zover deze website hiervan gebruikmaakt.

Verder verzamelen, bewaren en gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u iets aanschaft, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie, zich aanmeldt voor ons online kortingsprogramma, contact met ons opneemt met een vraag, verzoek, opmerking of klacht, meedoet aan een wedstrijd of promotie of een (online of offline) enquête invult. We kunnen de volgende informatie over u verzamelen:

We laten u weten welke informatie vereist is en welke informatie facultatief is (op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen of, indien van toepassing, mondeling). Het niet verstrekken van de vereiste informatie kan ertoe leiden dat wij u geen antwoord kunnen geven of het product of de dienst die u wilt ontvangen, niet kunnen leveren.

Als u een product aanschaft via deze site, zullen we ook informatie over uw bestellingen, aankoopgeschiedenis, het winkelgedrag en voorkeuren bewaren op basis van de de gegevens die we van u ontvangen in verband met uw aankopen.

De persoonsgegevens die via deze site of app worden verzameld, kunnen worden gecombineerd en worden bewaard met persoonsgegevens die we offline of van derden over u ontvangen voor de hieronder beschreven doeleinden.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken

We gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben om:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als wij uw toestemming hebben gekregen, of, indien van toepassing, indien dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij u een partij bent of om actie te ondernemen op uw verzoek voordat u een overeenkomst met ons aangaat. We kunnen uw gegevens ook gebruiken als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als we een rechtmatig belang hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor het aangaan en afhandelen van gerechtelijke procedures; voor gebruik bij marketingactiviteiten, gegevensstatistieken, markt- en consumentenonderzoek en andere analyses; voor controles en doorzoekingen van documenten, bijvoorbeeld in reactie op een wettelijk bewaarverzoek of een verzoek om gegevens beschikbaar te stellen voor een rechtszaak).

 

Marketing

Wij kunnen uw elektronische contactgegevens gebruiken, of onze merken toestaan uw elektronische contactgegevens te gebruiken, om u promotionele e-mails of sms-berichten te sturen over Church & Dwight en/of onze merken https://www.waterpik.co.uk/ ; https://www.waterpik.nl/ ; https://www.waterpik.ch/ ; https://www.waterpik.de/ ; https://www.waterpik.be/ ; https://www.waterpik.fr/ Als u hebt ingestemd met het ontvangen van deze e-mails/sms-berichten of als u zich hier niet voor hebt afgemeld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van e-mail/sms-berichten van ons of onze merken door de instructies in alle e-mail/sms-berichten te volgen U kunt ook contact met ons opnemen; zie hiervoor het onderstaande gedeelte Contact opnemen.

Met wie wij uw gegevens delen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegde medewerkers van Church & Dwight, en worden alleen gedeeld op een need-to-know basis. Hieronder vallen de afdelingen klantenrelaties, marketing, financiën, boekhouding, juridisch, IT en regelgevende of nalevingsdiensten van Church & Dwight.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan of uitwisselen met derden voor hun marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter wel delen met:

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere partijen wanneer u daar toestemming voor geeft, tenzij we verplicht of toegestaan zijn om dit te doen volgens de wet, regelgeving, juridische procedure of verzoek van de overheid. In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met regelgevende instanties om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen, met een tegenpartij tijdens een juridisch geschil, of met een overheidsinstantie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens die wij over u bewaren, over te dragen wanneer we ons bedrijf of onze activa geheel of deels verkopen of overdragen (evenals tijdens een reorganisatie, ontbinding of faillissement). In deze gevallen kan de ontvanger van de persoonsgegevens een ander privacybeleid handhaven.

 

Gegevensoverdracht

Sommige van de bovengenoemde ontvangers bevinden zich in een ander land dan het land waar de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Ook kunnen deze ontvangers zich buiten de Europese Unie bevinden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven in de groep, zoals ons moederbedrijf in de VS en onze zusterbedrijven in Australië, Canada, Brazilië, China en Mexico, zodat we de klantfuncties binnen de groep wereldwijd kunnen beheren. De bevoegde medewerkers van onze bedrijven in de groep hebben hiervoor mogelijk toegang tot al uw gegevens op een need-to-know basis. Als u bovendien contact opnemen met onze afdeling consumentenrelaties over onze producten, dragen wij uw persoonsgegevens over aan de Amerikaanse dienstverlener die onze consumentenrelaties voor ons beheert. Deze dienstverlener heeft alleen voor dit doel toegang tot uw contactgegevens en informatie over uw klacht of vraag. De Europese Commissie erkent niet dat de wetgeving in de bovenstaande landen (m.u.v. Canada) afdoende voorziet op het gebied van databescherming. Church & Dwight hebben overeenkomsten gesloten met betrekking tot databescherming, waarin de standaardclausules van de Europese Commissie zijn opgenomen om een afdoende niveau van databescherming te waarborgen. U kunt een kopie van deze overeenkomsten opvragen door contact met ons op te nemen; zie hiervoor het onderstaande gedeelte Contact opnemen. In Frankrijk zijn de gegevensoverdrachten goedgekeurd door de CNIL (besluitnr. DF-2017-2358 en DF-2017-2359).

Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij beschikken over administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, toegang of openbaarmaking. Dienstverleners die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens om namens ons diensten te verlenen, zijn contractueel verplicht deze persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en adequate veiligheidsmaatregelen te treffen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Meestal bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze relatie, plus een redelijke termijn zodat we regelmatig blokkeringen/schrappingen kunnen uitvoeren, of zodat we rekening kunnen houden met de verjaringstermijn of regelgeving die van toepassing is. Uw persoonsgegevens kunnen korter of langer worden bewaard, afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Kinderen

Onze site of app is bedoeld voor bezoekers van achttien jaar of ouder. Onze site of app is niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar en wij verzamelen voor zover wij weten geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar.

Uw rechten

Volgens de toepasselijke wet op gegevensbescherming hebt u recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken dat het verwerken van uw persoonsgegevens wordt beperkt of om bezwaar te maken tegen deze verwerking, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Als u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken, zonder opgaaf van reden. Indien van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling en deze gegevens door te sturen naar een andere datacontroller. U kunt ook bepalen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt na uw overlijden, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte Contact opnemen. U kunt ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie.

Links naar andere websites

Onze site of app kan links bevatten naar websites die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden, waaronder die van online retailers die onze producten verkopen. Het privacybeleid op deze websites van derden kan afwijken van dit beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de de manier waarop derden informatie verzamelen of voor de inhoud van de sites van derden waarnaar we doorverwijzen. Uw gebruik van dergelijke sites is op eigen risico. Lees het privacybeleid van deze sites voordat u uw persoonlijk identificeerbare gegevens hierop deelt.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we de voorwaarden van dit beleid bijwerken of wijzigen, worden deze wijzigingen in een herziene privacyverklaring op de site geplaatst.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Waterpik, die ook opereert onder de namen ‘Waterpik en Waterpik International, Inc’ een dochteronderneming van Church & Dwight Co, Inc, Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen The Netherlands

Ter attentie van: Klantrelaties, e-mailadres: privacy@waterpik.com.