De Waterpik® Waterflosser: een effectief alternatief voor subgingivale antibioticabehandeling voor patiënten met parodontaal onderhoud

Periodontal Maintenance Following Scaling and Root Planing, Comparing Minocycline Treatment to Daily Oral Irrigation with Water

Genovesi AM, Lorenzi C, Lyle DM et al. Minerva Stomatol 2013; 62 (suppl. 1 bij NR. 12): 1-9. Onderzoek aan het Istituto Stomatologica Toscano, afdeling voor tandheelkunde, algemeen ziekenhuis Versilia, Lido di Camaiore (LU), Italïe

Download samenvatting PDF

 


doelstelling

Beoordelen hoe efficiënt dagelijks gebruik van de Waterpik® Waterflosser is in vergelijking met behandeling met subgingivale minocycline bij deelnemers met matige tot ernstige parodontitis.

Methodologie

In dit parallelle, single blinds, gerandomiseerde klinische onderzoek in één centrum werden dertig deelnemers met matige tot ernstige parodontitis verdeeld over een groep die met minocycline werd behandeld en een groep die de Waterflosser gebruikte. Scaling en rootplaning werd uitgevoerd en beide groepen kregen instructies voor een juiste mondhygiëne thuis. De ene groep kreeg minocycline toegediend in hun diepste parodontale pockets tijdens het eerste hygiënebezoek. De tweede groep werd geïnstrueerd om eenmaal per dag een Waterpik® Waterflosser te gebruiken. Klinische en microbiologische parameters werden in de beginsituatie en opnieuw na 30 dagen gemeten.

Resultaten

Bij zowel de groep met de Waterpik® Waterflosser als de groep met de minocyclinebehandeling daalden alle klinische parameters die na 30 dagen werden getest, aanzienlijk. Bij de groep met de Waterflosser verminderde bloedingen met 81%, tegenover 76% bij de minocyclinegroep. Bovendien werden de kenmerkende parameters van parodontitis (Bleeding on Probing, pocketdiepte en klinische aanhechtingsniveaus) effectief verminderd met beide procedures.

Conclusie

De Waterpik® Waterflosser is een effectief alternatief voor subgingivale antibiotica voor patiënten met parodontaal onderhoud gedurende een periode van 30 dagen.