Waterpik® Waterflosser: Onomstotelijk bewezen veilig volgens klinische onderzoeken gedurende 50 jaar

Safety of a Water Flosser: A Literature Review

Download samenvatting PDF


Doelstelling

Sinds de introductie van de eerste Waterpik® Waterflosser in 1962 zijn meer dan 60 klinische onderzoeken gepubliceerd. Samen tonen de onderzoeken een significante tandplakverwijdering, vermindering van gingivale bloeding, en het terugdringen van ontstekingen (gingivitis) aan. De meeste onderzoeken zijn gerandomiseerde, gecontroleerde trials en zijn gepubliceerd in door vakgenoten gecontroleerde tijdschriften, zodat de lezer over het beste bewijs beschikt om een weloverwogen klinische beslissing te nemen. Vreemd genoeg hebben sommigen toch nog vragen over de veiligheid van het apparaat. Deze literatuurbeoordeling had specifiek betrekking op de veiligheid van een Waterflosser. Het is interessant dat het merendeel van het beschikbare bewijs werd verkregen met de Waterpik® Waterflosser.

Methodologie

Deze beoordeling is opgesplitst in vier gedeelten: histologische bevindingen, subgingivale pathogenen, het proben van de pocketdiepte en klinische aanhechtingsniveaus, en bacteriëmie. Deze categorieën werden gekozen met het oog op specifieke vragen en misverstanden rond de veiligheid van de Waterflosser of persoonlijke anekdotische overtuigingen die niet zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Resultaten

Conclusie

De Waterpik® Water Flosser is bewezen veilig.

Bevindingen van klinische onderzoeken naar de veiligheid van de Waterpik® Waterflosser