Waterpik® Sonic–Fusion®: tweemaal zo effectief als regulier poetsen & flossen in het verwijderen van plaque en het verbeteren van de gezondheid van de gingival

Vergelijking van het effect van een nieuwe sonische tandenborstel versus standaard poetsen en flossen op de klinische symptomen van ontsteking: een gerandomiseerd klinisch onderzoek

Qaqish JG, Goyal CR, Schuller R, Lyle DM. Comparison of a novel sonic toothbrush to a traditional sonic toothbrush and manual brushing and flossing on plaque, gingival bleeding and inflammation: A randomized controlled clinical trial. Compend Contin Educ Dent. 2018;39(suppl 2):14-22.

Download samenvatting PDF


Doel

Het beoordelen van de effectiviteit van de Waterpik® Sonic–Fusion® versus standaard poetsen en flossen in het verminderen van plaque en klinische symptomen van ontsteking.

flossing-toothbrush-twice-as-effective

Methodologie

Dit is een gerandomiseerd, gecontroleerd, klinisch onderzoek met parallelgroepen. Aan elke groep werden vijfendertig proefpersonen toegewezen. Een groep gebruikte de Waterpik® Sonic-Fusion® (twee minuten poetsen en een minuut flossen). De andere groep gebruikte een handtandenborstel (ADA standaard) en flosdraad. De conditie van de gingiva werd bepaald door het meten van bloeding na sonderen (BOP) volgens de Modified Gingival Index (MGI) bij aanvang, na 2 weken en na 4 weken. Plaquescores werden geregistreerd bij aanvang, na 2 weken en na 4 weken met behulp van de Rustogi Modified Navy Plaque Index (RMNPI). Alle proefpersonen kregen schriftelijke en mondelinge instructies.

Resultaten

Zowel de Sonic–Fusion® als traditioneel poetsen en flossen liet een significante vermindering zien van plaque, BOP en MGI na 4 weken (pÚ +003C0.001). De Waterpik® Sonic–Fusion® groep was voor alle metingen meer dan tweemaal effectiever dan de groep die alleen poetste en floste.

Conclusie

Dit onderzoek toont aan dat de Waterpik ® Sonic–Fusion® tweemaal zo effectief is als traditioneel poetsen en flossen in het verbeteren van de mondgezondheid.