De Waterpik® Waterflosser: significant effectiever dan interdentale borsteltjes voor het verbeteren van de gezondheid van het tandvlees!

Comparison of Water Flosser and Interdental Brush on Reduction of Gingival Bleeding and Plaque: A Randomized Controlled Pilot Study.

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2016; 27: 61-65.

Download samenvatting PDF


Doelstelling

Het bepalen van de doeltreffendheid van een Waterpik® Waterflosser ten opzichte van interdentale borstels voor de vermindering van tandplak en gingivitis.

effectiveness-water-flosser-vs-interdental-brushes

 

Methodologie

Achtentwintig deelnemers hebben deelgenomen aan dit onderzoek van twee weken. Deelnemers werden aan een van twee groepen toegewezen: de Waterpik® Waterflosser (WF) in combinatie met een handmatige tandenborstel of interdentale borstels (IDB’s) in combinatie met een handmatige tandenborstel. De gezondheid van het tandvlees is beoordeeld door per tand op zes locaties BOP (Bleeding on Probing) te meten. Tandplakverwijdering werd gemeten aan de hand van de Rustogi Modified Navy Plaque-index (RMNPI).

Resultaten

De Waterpik® Waterflosser was significant effectiever dan de interdentale borstels voor het verminderen van bloedend tandvlees. Opmerkelijk was dat de Waterflosser 56% effectiever bleek voor het verminderen van bloedingen in de gehele mond en 53% effectiever bleek voor het verminderen van approximale bloedingen in de gehele mond.

Conclusie

De Waterpik® Waterflosser is significant effectiever dan interdentale borstels voor het verbeteren van de gezondheid van het tandvlees.