De Waterpik® Waterflosser: significant effectiever dan interdentale borsteltjes voor het verwijderen van tandplak.

Comparison of Water Flosser and Interdental Brush on Plaque Removal: A Single-Use Pilot Study.

Lyle DM, Goyal CR, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2016; 27: 23-26.

Download samenvatting PDF


Doelstelling

Het bepalen van de doeltreffendheid van een Waterpik® Waterflosser ten opzichte van interdentale borstels voor tandplakverwijdering.single-use-water-flosser-vs-interdental-brushes

Methodologie

Achtentwintig (28) deelnemers hebben deelgenomen aan dit onderzoek bij eenmalig gebruik. Deelnemers werden willekeurig aan een van twee groepen toegewezen: de Waterpik® Waterflosser (WF) in combinatie met handmatig poetsen of interdentale borstels (IDB) in combinatie met handmatig poetsen. Plakscores werden verkregen aan de hand van de Rustogi Modified Navy Plaque-index (RMNPI). Deelnemers werden geïnstrueerd over het juiste gebruik van hun interdentale product. Scores na reiniging werden verkregen na poetsen onder toezicht en gebruik van het interdentale product. Scores werden geregistreerd voor de gehele mond en het marginale, approximale, faciale en linguale gebied voor iedere deelnemer.

Resultaten

De WF-groep had in alle gemeten gebieden significant effectiever tandplak verwijderd dan de IDB-groep. In het bijzonder was de Waterflosser 18% effectiever voor de gehele mond en marginale gebieden, 20% voor approximale gebieden, 11% voor faciale gebieden en 29% voor linguale gebieden.

Conclusie

De Waterpik® Waterflosser en handmatige tandenborstel verwijderen na eenmalig gebruik significant meer tandplak van tandoppervlakken dan interdentale borstels en een handmatige tandenborstel.