De Waterpik® Waterflosser vermindert tandplak, gingivitis en bloedingen significant bij patiënten met diabetes

Comparative Evaluation of Adjunctive Oral Irrigation in Diabetes

Al-Mubarak S, Ciancio S, Aljada A, Awa H, Hamouida W, Ghanim H, Zambon J, Boardman T, Mohanty P, Ross C, Dandona P. J Clin Periodontol 2002; 29:295-300.

Download samenvatting PDF


Doelstelling

Het gebruik van de Waterpik® Waterflosser met de Pik Pocket Tip voor subgingivale irrigatie vergelijken met routinematige mondhygiëne voor de parondontale gezondheid van mensen met diabetes.

Methodologie

Tweeënvijftig personen met parodontale ziekte en diabetes type 1 of 2 namen deel aan dit gerandomiseerde klinische onderzoek van drie maanden. All subjecten hadden scaling en rootplaning in de beginsituatie en kregen vervolgens de opdracht om tweemaal per dag een Waterpik® Waterflosser met de Pik Pocket Tip te gebruiken naast hun gebruikelijke mondverzorging of om hun gebruikelijke routine te blijven volgen. Parodontale gezondheid werd gemeten via klinische en metabole parameters.

Resultaten

Door de Waterpik® Waterflosser toe te voegen vielen de traditionele meetwaarden voor parodontale ziekte (tandplak, gingivitis en Bleeding on Probing) veel lager uit dan bij normale mondhygiëne. De Waterflosser verminderde ook de serumniveaus van pro-inflammatoire cytokinen IL-1B en PGE2 alsmede het niveau van reactieve zuurstofsoorten, een via bacterieën en gastheren gemedieerde route voor weefselvernietiging die een rol speelt bij de pathogenese van meer dan 100 aandoeningen.

Conclusie

De Waterpik® Waterflosser bood significante voordelen voor parodontale gezondheid, zowel klinisch als biologisch, bij mensen met diabetes.