Samenvatting klinische onderzoeken

Waterpik® Waterflosser: Onomstotelijk bewezen veilig volgens klinische onderzoeken gedurende 50 jaar

Safety of a Water Flosser: A Literature Review

Download samenvatting als PDF

Doelstelling

Sinds de introductie van de eerste Waterpik® Waterflosser in 1962 zijn meer dan 60 klinische onderzoeken gepubliceerd. Samen tonen de onderzoeken een significante tandplakverwijdering, vermindering van gingivale bloeding, en het terugdringen van ontstekingen (gingivitis) aan. De meeste onderzoeken zijn gerandomiseerde, gecontroleerde trials en zijn gepubliceerd in door vakgenoten gecontroleerde tijdschriften, zodat de lezer over het beste bewijs beschikt om een weloverwogen klinische beslissing te nemen. Vreemd genoeg hebben sommigen toch nog vragen over de veiligheid van het apparaat. Deze literatuurbeoordeling had specifiek betrekking op de veiligheid van een Waterflosser. Het is interessant dat het merendeel van het beschikbare bewijs werd verkregen met de Waterpik® Waterflosser.

Methodologie

Deze beoordeling is opgesplitst in vier gedeelten: histologische bevindingen, subgingivale pathogenen, het proben van de pocketdiepte en klinische aanhechtingsniveaus, en bacteriëmie. Deze categorieën werden gekozen met het oog op specifieke vragen en misverstanden rond de veiligheid van de Waterflosser of persoonlijke anekdotische overtuigingen die niet zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Resultaten

 • Histologische bevindingen: uit onderzoeken bleek een significante vermindering van ontsteking op celniveau in vergelijking met onbehandelde plaatsen, die verschillende ontstekingsniveaus vertoonden. Dit weerspreekt de opvatting dat een Waterflosser het parodontale pocketweefsel kan beschadigen.
 • Subgingivale pathogenen: uit onderzoeken blijkt een significante verwijdering van subgingivale pathogenen, zelfs in diepe pockets, met het gebruik van een Waterflosser. Dit was in het algemeen niet zichtbaar op delen die niet met de Waterflosser waren behandeld. Dit weerspreekt de opvatting dat bacteriën dieper in pockets worden geduwd.
 • Pocketdiepten en klinische aanhechtingsniveaus: uit onderzoeken blijkt geen verandering in de pocketdiepte en klinische aanhechtingsniveaus of een significante verbetering. In deze onderzoeken wordt direct ingegaan op de zorg dat een Waterflosser de epitheliale aanhechting kan beschadigen, terwijl ontstekingen juist worden verminderd en de aanhechting niet verandert.
 • Bacteriëmie: Bacteriëmie doet zich in dezelfde mate voor bij tandenpoetsen, interdentaal reinigen, houten tandenstokers, waterflossen en masticatie. Dit is een goed voorbeeld van hoe veronderstellingen niets met zorg hebben te maken, want het feit dat een Waterflosser de tanden raakt met pulserend water, betekent niet dat hierdoor bacteriëmie toeneemt.

Conclusie

De Waterpik® Water Flosser is bewezen veilig.

Bevindingen van klinische onderzoeken naar de veiligheid van de Waterpik® Waterflosser

 • Histologische vermindering van ontsteking
 • Vermindering of stabilisering van pocketdiepte
 • Verbetering of stabilisering van klinische aanhechtingsniveaus
 • Verwijdering van subgingivale pathogenische bacteriën
 • Verbetering van morfologische subgingivale flora
 • Geen bijwerkingen gerapporteerd
 • Klinische veranderingen waaruit een vermindering van gingivitis, ontsteking en tandplak blijkt